Indoor pestovanie pod LED má množstvo výhod. V čom spočívajú?

Pestovanie pod umelým osvetlením je stále rozšírenejšie. A to aj vďaka využívaniu LED osvetlenia. V čom tkvie jeho najdôležitejšie výhody?

LED jednoducho nahradí prirodzené svetlo

Svetlo je pre úspešný rast rastlín úplne zásadným faktorom. Snaha ľudí nejakým spôsobom „obelstiť“ prírodu a jej prírodné podmienky je už pomerne dlhá. Vplyv svetla na život rastlín bol dokonca predmetom mnohých vedeckých výskumov

História pestovania rastlín pod umelým osvetlením siaha až do 19. storočia. Už v roku 1880 dokázala spoločnosť Siemens, že nepretržité vystavenie rastliny svetlu z oblúkovej lampy dokáže podporiť bujnosť listov, výraznejšiu intenzitu zafarbenia i rýchlejšie dozrievanie plodov.

Odvtedy ušla technológia pestovania pod umelým osvetlením pomerne dlhú cestu. Novinkou posledných rokov je pestovanie pod LED svetlami. Termínom LED označujeme polovodičové elektronické súčiastky. Tie pri prechode prúdu v priepustnom smere vyžarujú svetlo.

Výhodou tejto technológie je primárne vysoká účinnosť. Pri porovnaní s výbojkovými alebo plazmovými svetlami dokáže LED zachovať rozmer svietidla, prípadne ho aj zmenšiť, ale vyprodukovať zároveň zhodné množstvo fluorescenčnej látky.

LED sú úsporné priestorom aj spotrebou

Z jediného wattu príkonu vyprodukuje LED približne 10x viac svetla ako žiarovka, asi 3x viac ako výbojka a dokonca zhruba o polovicu viac ako žiarivka.

Vďaka tomu sú LED významne priestorovo úspornejšie. Diódy nevyžaduje žiadne prídavné zariadenie ako napríklad chladiaci systém. To vám aj významne uľahčí pohyb v priestore, a teda v konečnom dôsledku aj nutnú starostlivosť o rastliny.

V porovnaní s tradičnými HPS výbojkami taktiež LED produkujú len minimálne množstvo tepla. Preto nedochádza k nežiaducemu prehrievaniu. Súčasne vám to umožní lampu priblížiť oveľa viac vašim rastlinám. To vedie k efektívnejším výsledkom.

V porovnaní s výbojkami ponúknu LED taktiež dlhšiu životnosť, a to až 5x. Cena špeciálnych pestovateľských LED svetiel sa navyše v posledných rokoch citeľne znížila. Ani vstupná investícia už preto nie je nijako vysoká. O tom vás presvedčí aj XS séria, v ktorej sa nachádza štvorica modelov -

VIPARSPECTRA XS 4000/480W, VIPARSPECTRA XS 1000/120W, VIPARSPECTRA XS 2000/220W.